Lotta Wass

Välkommen till Lotta Wass KBT-mottagning i Norrtälje!

Mottagning centralt i Norrtälje samt från augusti 2018 även i Gåsvik, Väddö

Lotta Wass

Jag är legitimerad psykoterapeut samt auktoriserad KBT-terapeut genom "Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier" (sfKBT)". Som legitimerad och praktiserande psykoterapeut omfattas jag av Socialstyrelsens samt sfKBT:s etiska riktlinjer som har till syfte att vara ett skydd för dig som klient.

Min psykoterapimottagning utgår från evidensbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi), som terapeut använder jag mig också av annan relevant teoribildning och metod, som t ex. anknytningsteori och schematerapi.

Exempel på områden du kan få hjälp med är:

 • Nedstämdhet, depression.
 • Stress, utmattningssyndrom.
 • Sömnsvårigheter.
 • Allmän oro och ångest.
 • Panikångest/paniksyndrom.
 • Panikångest med agorafobi. Ibland kan panikångest leda till att du börjat undvika situationer eller platser, där du är rädd att få en ny ångestattack. Detta blir begränsande för ditt liv, då det oftast blir fler och fler situationer du vill undvika.
 • Social ångest. Rädsla för sociala situationer där du är rädd för att bli bedömd på ett negativt sätt. Den som är den strängaste bedömaren är oftast du själv, som antingen undviker situationen eller presterar på allra högsta nivå.
 • Hälsoångest. Oro för din hälsa som leder till att du läser om sjukdomar, söker vård och tar prover på ett ångestdrivet sätt.
 • Fobi, dvs omotiverad rädsla för något.
 • Svårigheter att bryta negativa livs- eller relationsmönster.
 • Svårigheter att kontrollera känslor eller impulser.
 • Återkommande konflikter i nära relationer eller på arbetet.
 • Återkommande rädsla för att bli avvisad/övergiven i nära relationer.
 • Höga krav på att lyckas och/eller finnas till för andra. Svårt att säga nej.

Välkommen att ta kontakt om du har några frågor eller om du vill boka en tid!

ormbunkar

I KBT arbetar klient och psykoterapeut tillsammans, och fokuserar kring konkreta problem utifrån det mål som du vill få hjälp med. Du uppmuntras att utnyttja din inneboende självreflektion, vilket innebär att du och terapeuten, tillsammans försöker finna lösningar. Terapeuten bidrar med kunskap om den kognitiva metoden, medan du bidrar med kunskap om dig själv och dina symptom. En god allians mellan dig och terapeuten har enligt forskningsresultat avgörande betydelse för graden av framgång med terapin.

KBT baseras på ett vetenskapligt synsätt och har ett massivt forskningsstöd när det gäller t.ex. stress, depression, ångest, sömnsvårigheter, fobier, relationssvårigheter och emotionell instabilitet.

I KBT uppmuntras du att hitta nya sätt att tolka olika händelser som du idag uppfattar som problematiska. Genom hemuppgifter får du också prova nya sätt att hantera situationer. Genom detta får du möjlighet att träna på nya färdigheter. Du får också nya erfarenheter som kan leda till att du omvärderar de tolkningar av situationen du tidigare haft.

Om du inte mått bra kan du ha blivit fysiskt passiv och dragit dig undan socialt, vilket då i sin tur leder till att du mår allt sämre. Då kan terapin hjälpa dig att ta dig ur din passivitet och/eller ensamhet för att må bättre.

Mål och bedömning av sårbarhet

Det är viktigt att du känner förtroende för den som ska vara din psykoterapeut. Genom att boka in 1-2 samtal kan du känna dig för, samtidigt som jag får en möjlighet att göra en bedömning av hur du kan få hjälp med det du önskar.

Om det gäller ett avgränsat problem, arbetar vi mer ”här och nu” i en s.k. korttidsterapi. Redan första eller andra sessionen kan då en bedömning göras av hur många samtal vi behöver för att du skall nå ditt mål. Det kan vara allt från mellan 1-2 samtal till en längre samtalskontakt.

Om det gäller en mer mångårig problematik gör vi en mer noggrann kartläggning för att lyfta fram styrkor och svårigheter, samt skapa förståelse för hur olika livshändelser kan ha format de aktuella problemen. Jag använder då ofta ett omfattande schematerapeutiskt enkätmaterial som hjälper oss att definiera vad som är din primära sårbarhet.

Pris

mottagningen

Privat betalande:

 • Psykoterapi/samtal: 1.100 kr per gång (60 minuter).

För företag:

 • Förebyggande rehabilitering: 1.100 kr per gång + 25% moms.

Betalning sker via faktura en gång per månad. Vid återbud senare än 24 timmar före inbokad tid, debiteras fullt arvode.

Privat försäkring där psykoterapi ingår:

 • Jag har avtal och samarbete med de flesta förekommande försäkringsbolag. Om du har en privat sjukvårdsförsäkring, privat eller genom ditt arbete, där psykoterapeut/samtalsstöd ingår, kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att höra om du kan aktivera den. På så sätt får du psykoterapi utan kostnad under de antal samtal ditt försäkringsbolag godkänner.
diver

Sedan 1995 har jag arbetat som organisationskonsult inom företagshälsovården. Uppdragen gällde främst insatser och utbildningar inom psykosocial arbetsmiljö, rehabilitering, kommunikation och ledarskap. Innan dess var jag verksam som beteendevetare/forskningsingenjör i ett forskningsprojekt som drevs av Arbetslivsinstitutet och Yrkesmedicin på Karolinska sjukhuset.

Efter min grundläggande psykoterapeututbildning 2004 har jag arbetat med stödjande samtal, rehabilitering och psykoterapi. Vanliga områden har varit stress, utmattning, depression, ångest, sömnsvårigheter, kris och konflikter privat eller på arbetet. Sedan jag blev legitimerad psykoterapeut 2012 har jag arbetat på min egen KBT-mottagning i Norrtälje.

 

 

 

Utbildningar i urval

 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, grundutbildning i schematerapi, modul C, 2014
 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, grundutbildning i schematerapi, modul B, 2013
 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, 3-årig legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i kognitiv – beteendeinriktad terapi, 90 högskolepoäng, 2012
 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, grundutbildning i schematerapi, modul A, 2011
 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, introduktionsutbildning i kognitiv-beteendeinriktad terapi och schematerapi, 2007
 • Arbetsgruppen för Utbildning och Handledning i Stockholm, 2-årig grundläggande psykoterapiutbildning, 40 *högskolepoäng, 2004
 • Gestaltakademin, 2-årig gestaltterapi i psykosocialt arbete för individ – grupp - familj, 1999
 • Stockholms universitet, personalvetarexamen med inriktning på grupp- och organisationspsykologi,140 *högskolepoäng, 1995
 • Högskolan i Östersund, social linje, 40 *högskolepoäng, 1978

* S.k. gamla högskolepoäng, en termins heltidsstudier före 1/7 2007 motsvaras av 20 högskolepoäng (jämfört med nuvarande system varje termins heltidsstudier ger 30 poäng).

mottagningen

Om du har frågor eller vill boka en tid, går det bra att kontakta mig via telefon eller mail.

Mobil:
0708 – 13 92 98

E-post: lottawass.kbt@gmail.comBesöksadress i Norrtälje
Lilla Brogatan 8B, 1 tr
Norrtälje
Hitta hit »

Besöksadress i Gåsvik, Väddö
Gåsviksvägen 195
Väddö
Hitta hit »